Mor/Turuncu Reçete

Altınordu
İstikamet Ecz
0452 233 84 29
Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinik Karşısı

Uğur Ecz
0452 214 78 31
Uzunisa Durağı Yanı

Ulus Ecz
0452 234 42 12
Karşıyaka Mah. Kuğukent Sapağı Elit Fırını Karşısı

Fatsa
Meltem Ecz
0452 423 47 70
M.Kemal Paa Aile Salk Merkezi Kars

Ünye
Tepe Ecz
0452 324 76 06
zel akrtepe Hastanesi Yan

Ziyaretci İstatistiği
mod_vvisit_counterBugün282
mod_vvisit_counterDün1137
mod_vvisit_counterHafta3969
mod_vvisit_counterAy28462
mod_vvisit_counterToplam2861051

Haber Arşivi

Samsun SGK'den gelecek kamu eczacılarımız Odamızın düzenleyeceği bir toplantıda bulunacaklar sorularınızı cevaplayacaklardır. SGK eczacılarımıza sormak istediğiniz sorularınızı odamızın e-mail adresine ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )  önceden bildirmeniz önemle rica olunur. Sorularınız odamız sayfasının iletişim kısmından mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

 

 

Eğitim Araştırma Hastanesinde çıkarılan tüp bebek raporlarına yönelik reçeteler SGK tarafından karşılanmayacaktır.Hastanenin bu konuda rapor çıkarma yetkisi yoktur. SGK'den alınan bilgidir. Duyurulur.

 

9 Eylül 2017 tarihli 30175sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır.

 
SGK ile imzalamış olduğunuz "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ" Kimi maddelerinin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Madde

"3.2.9. Eczanenin karşılayacağı malzemelerle ilgili TİTUBB’ta bayilik kayıtları tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri başlangıç tarihinden sona erdiği gün dahil olmak üzere geçerlidir. Eczane, MEDULA sistemindeki gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bayilik belgelerinin birer örneğini fatura ekinde ibraz etmek zorundadır." hükmü karşılığı; madde

"6.2.2. Sözleşmenin (3.2.9) maddesi gereği eczanenin, bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu halde malzemeleri karşılaması halinde reçete tutarının 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır." Ceza hükmü bulunduğu,

Madde

"6.3.6. Eczane tarafından reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, malzeme bedelinin 5(beş) katı kadar ceza koşulu uygulanır. Reçete içeriği malzemenin hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura edilmesi halinde malzeme bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz." Hükmü  yeraldığı, bu maddenin fark veya ilave ücret konulu hususlarda değerlendirileceği,

Madde

"6.3.8. Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait olmadığının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili eczacı uyarılır, reçete bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. " Hükmü bulunduğu ,

Madde

"6.3.10. Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz." Hükmü bulunduğu,

- Yukarıda belirtilen ve sözleşmenin diğer maddelerine uygun iş ve işlem yapılması önemle hatırlatılır.

 

Ayrıca medikal malzeme fatura teslimlerinde aşağıda belirtilen hususlarda eksiklikler görülmektedir.

1- İcmal listesi eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır

2- Faturalandırma "Tümünü listele" seçeneğinden çıktı alınıp eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır.

3- TITUBB veya ÜTS Zorunluluğu olan ürünlerde hastanın müracaat tarihine göre satılan ürünün barkod numarası ve satan eczane (depo veya ana firma değil) üzerinden "Tıbbi Cihaz Durumu Sorgulama" ekranından çıktı alınmalı ve reçete ekine eklenmelidir.

4- Medikal reçete kayıt çıktısının reçete ve rapor üstüne eklenmesi gereklidir.

5- Reçete arkalarının eczacı tarafından imza/kaşe yapılmalıdır. (Sözleşmedeki kaşe örneğinde yeralan bilgilerle birlikte)

6- YUPAS Numarası ile işlem yapılan yurt dışı hastaların reçete arkalarında SGK yurt dışı servislerince müstehaktır onayı yapılmalıdır.

7- Teslim zarfı ve dilekçesi üzerindeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gereklidir.

8- Her grup fatura ayrı zarf içerisinde teslim edilmelidir.

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi hususu;

Not: İletilen mesajların konusu resmi içerik taşımamakta olup, uygulamaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi içindir. Kurumumuz mevzuatlarına http://www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabileceğinden asıl olan o konudaki Kurumumuz mevzuatlarıdır.

SAMSUN SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Denizevleri Mah. 228. Sk. No:6 Atakum / SAMSUN

Tel: 0362 4330936

Dahili: 3075 – 3076 – 3080

Fax No: 0362 431 17 15

 

21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği yayımlanmış olup, yönetmeliğin 29 ncu maddesi aşağıdaki şekildedir;

 

21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği yayımlanmış olup, yönetmeliğin 29 ncu maddesi aşağıdaki şekildedir;

“MADDE 29 – (1) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır”

Yeni yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan,  27.04.2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik arasındaki farklara yönelik çalışma Birliğimiz tarafından yapılmakta olup, ayrıca duyurulacaktır.

21 Ekim 2017 tarihli Yönetmelik metni için tıklayınız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından,  Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.6-(5) numaralı maddesinde yer alan, “Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10 kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı EK-4/D Listesi, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-4/D) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.” Hükmüne istinaden,  “Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Listesi (EK/4-D)” yayınlanmıştır.

Kurum duyurusu ve Ek Liste duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Güncel EK/4-D listesi için tıklayınız.

 

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.09.2017 tarihli ve 193589 evrak numaralı yazı ile,

Ogig  Sağlık ürünleri ve Hizm. San. Ltd. Şti'nin Türkiye distribütörlüğünü yapan "Vitastiq" ismli cihaz ile, Ülkemiz genelinde bazı eczanelerde vitamin ve mineral ölçümü yapılarak, çıkan sonuca göre "Newita" marka takviye edici gıda satışının yapıldığı, konunun, Kurum Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, söz konusu cihazın "Doğrudan ilaç ve/veya tıbbi bir ürün ile satışıyla ilişkilendirildiğinden taşıdığı potansiyel riskler/sorunlar nedeni ile "Vitastiq" isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılmasının uygun bulunmadığı" belirtilmiştir.

Kurum yazısı ektedir.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılması planlanan SGK Soru Cevap toplantısında soruların belirlenmesi toplantının  daha verimli olmasını sağlayacağından, Eczacılarımızın sorularını belirlemesi, isteyenlerinde Odamıza mail olarak göndermeleri rica olunur. (Toplantı tarihi en kısa sürede ilan edilecektir.)

Ordu Eczacı Odası e-posta adresi : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikeli atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından bertaraf edilmesi için Odamız tarafından çalışma başlatıldığı duyurulmuştu.

İZEYDAŞ firması ile anlaşılmış olup Eczanelerimizin imha işlemi Odamız tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

Eczacılarımızın yapacağı işlemler sırasıyla şu şekildedir.

· Eczacılarımız, miadı geçmiş ilaçlarını kullandıkları stok programı yoluyla İTS(İlaç Takip Sistemi)’ye bildirmeleri gerekmektedir.

· Eczaneler miadı geçmiş ilaçlarını (Yeşil-Kırmızı reçeteye tabi olanlar hariç) bilgisayarda hazırlanmış bir listeyle Odamıza kapalı koli içinde teslim edecektirler.

· İki nüsha halinde Eczane tarafından kaşelenmiş olan listeye Odada teslim kaşesi vurulacak, bir nüshası Eczacıya geri verilecektir.

· İlaçların içinde sitotoksik veya sitogenetik ilaçlar varsa ayrı kolide teslim edilecektir.

· İlaçlar 15 Kasım 2017 Çarşamba günü bir araçla İZEYDAŞ’a götürüleceğinden ilaçların 13 Kasım 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar Odamıza teslim işleminin yapılması gerekmektedir.

· Kırmızı-Yeşil Reçete ilaçların imha işleminin ilgili yasaya göre Sağlık Müdürlüğü’ nde görevli Eczacı denetiminde olması gerektiğinden bu ilaçlar Odaca teslim alınmayacaktır. Bu ilaçların imhası için önümüzdeki süreçte tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

· Odamızca yapılan imha işlemi sadece miadı geçen ilaçların ilgili yönetmeliğe uygun imhasını kapsamaktadır. Eczacılarımız  Maliyeye bildirim yapıp Giderden düşerek bu işlemi yapmak isterlerse kendi imha işlemini Odadan bağımsız yapabilirler.

 

Ordu - Akşehir arasında dostluk köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen " 22. Ecz.Kani ARSLAN Resim Yarışması " ödül töreni ve sergi açılışı

yazısı için tıklayınız.

 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 390