Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular ile;04.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/18 no’lu Genelgede;137 no’lu reçete mesajı: Kronik Hepatit C tanısında Madde 12.7.13/2-b gereğince.
163 no’lu reçete mesajı: Madde 12.7.13 A-5 Kronik Hepatit B de antiviral kullanımı.
164 no’lu reçete mesajı: Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonlarında İç Hastalıkları veya Pediatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen İlaç Kullanım Raporu ile bu hekimlerce yazılabilecek ilaç
14.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/25 no’lu Genelgede ise;162 no’lu reçete mesajı: Bipolar Bozuklukta Psikiyatri (erişkin/pediatrik) ve Nöroloji (erişkin/pediatrik) uzmanları tarafından veya bu uzmanların bulunduğu İlaç Kullanım Raporu ile tüm hekimlerce yazılabilecek ilaç.
15.04 rapor kodu:Doğuştan Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar ve Bağırsak Operasyonundan Dolayı Oluşan Malabsorbsiyonlar ve Malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi ve/veya çoklu gıda protein alerjisi.
Düzenlemeleri yapılmış olup, bu düzenlemeler Genelgelerin yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.Tüm üyelerimize duyurulur.