T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.04.2008 tarih, 5152 sayılı Genelge ile; 25.05.2007 tarih, 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde birtakım düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu genelge yazımız ekinde iletilmektedir.
 
   Genelgede, Maliye Bakanlığı’nın 05.02.2008 tarih, 1196 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 11.04.2008 tarihli ve 2008/25 sayılı Genelgesinin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeleri ihtiva eden listelerin, Tebliğ kapsamındakiler için de aynen geçerli olacağı belirtilmektedir.

   Söz konusu genelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin 04.04.2008 tarihinden, diğer maddelerinin ise 14.04.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

EK 1 - Ilacvetedavi2[1].pdf
EK 2 - SGK_2008_25_eki_liste.xls