T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün T.E.B  gönderdiği 22.04.2008 tarih 027543 sayılı yazı ile,Bakanlıklarınca yaptırılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmamaları nedeniyle, aşağıda belirtilen preparatlara, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiği bildirilmektedir.  
Preparat Adı Ruhsat SahibiSeri No
Aspirin Plus C Efervesan TabletBayer Türk Kimya San. ve Ltd. Şti.67645
(07.2006-01.2009)
67646
(07.2006-01.2009)
Polifleks % 20 Mannitol Sudaki Solüsyonu 150 ml Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş0706004-1
(11.2007-11.2009)

 EK 1 - gericekme.pdf