Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerden; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından iletilmiş olan yazı ile bölgede bulunan eczanelerden, Sağlık Bakanlığı’nın 01.04.2008 tarih, 22249 sayılı yazısı gereğince, 03.11.2003 tarih, 2003/129 sayılı Genelge eki listede bulunan, “Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınan, etkin madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzlarını tek başına içeren ilaçların yer aldığı reçetelerden, 2007 yılı ve 2008 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait reçete fotokopilerinin istendiği ve yazı ekinde iletilen listenin eczanelerce doldurulmasının bildirildiği anlaşılmaktadır. Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yazılan 17.04.2008 tarih, 001469 sayılı yazımız ile 2003/129 sayılı Genelgeye ait uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesi talep edilmekte idi.  Birliğimize iletilen 18.04.2008 tarih, 026946 sayılı cevabi yazı ile, kontrollü tüketimlerini sağlamak amacıyla oluşturulan “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar” listesinin, 1985-1986 yıllarında itibaren oluşturulmuş ve sürekliliği söz konusu olan bir liste olduğu, Bu listenin, 19.11.2003 tarih ve 2003/137 sayılı “Kontrole Tabi Müstahzarların Satış/Sarf Hareketlerinin Yerinden Takibi Hakkında Genelge”  kapsamında ecza depolarının sarf-stok denetimleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi gerektiği, bu anlamda da İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiş olan  konu ile ilgili kontrollerin validasyonuna ilişkin çalışmalar bağlamında yapılan, Bakanlığın 01.04.2008 tarih, 022249 sayılı duyurusunda, süreye ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği, Bu nedenle söz konusu istenen bilgilerin Ekim ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı’na ulaşacak şekilde düzenlenebileceğine ilişkin ek bir duyurunun İl Sağlık Müdürlüklerine bildirileceği belirtilmektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ile Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.Saygılarımla,Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter
EK 1 - SB_Ephedrine_Pseudoephedrine.pdf