BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık sigortası Genel Müdürlüğü (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 02.04.2008 tarih ve 13345 sayılı yazıda,

   SSK Trabzon Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nden (Devredilen) alınan 08.02.2008 tarih ve 1123 sayılı yazı ile, İl Müdürlüklerinde sözleşmeli eczanelerce fatura edilen reçetelerin kontrolleri sırasında eksikliği bulunan ve gerekçeli olarak iade edilen reçetelerin kargo ile eczane adreslerine gönderimi sonrasında tekrardan sözleşme gereği 15 gün içerisinde eczaneler tarafından düzeltilerek Kuruma tesliminin ve fatura yekün sonlandırma işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak, A ve B grubu reçetelerde farklı yöntemlerin izlendiği belirtilerek; 15 iş günlük sürenin A grubu reçeteler için de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda sözleşmeli eczanelerde oluşan tereddütlerin giderilmesi için, Müdürlüklerine 15 günlük süre aşımına uğramış şekilde intikal eden ve yüksek meblağları bulunan A grubu reçetelerden iade edilenlerin kontrolleri ve ödemelerinde yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere konu hakkında talimat talep ettikleri bildirilmiş olup, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık sigortası Genel Müdürlüğü (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın söz konusu yazısı ekte gönderilmiştir.

   Bu itibarla, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 01.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 SGK Protokolünün 4.3 Fatura İnceleme ve Ödeme başlıklı bölümü 4.3.2 maddesinde yer alan “Kurumca iade edilen reçeteler eczaneler tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.” hükmü uyarınca A ve B grubu reçetelerinin eczanelere iadelerinde ve eczanelerce bu reçetelere gereken yapıldıktan sonra Müdürlüklere tesliminde farklı uygulama yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter