Bilindiği gibi, 2008 Yılı SGK Protokolü, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.07.2008 tarihinde imzalanmıştı.

Ancak, sanayi tarafından kamuya yapılan kamu kurum iskontolarında aracılık rolünü üstlenen eczacıların, konuyla ilgili olarak bu güne kadar karşılaşmış oldukları aksaklık ve yaşamış oldukları mağduriyetlerin tam anlamıyla ortadan kaldırılmasını sağlayacak yöntemin üzerinde titizlikle sürdürülen çalışmaların devam etmesi,

Eczaneler tarafından yapılmakta olan kademeli iskontoların, 30.06.2008 tarihinde belirlenen yeni  oranlarının provizyon sistemine girişlerinin tamamlanamamış olması ve2008 Yılı SGK sözleşmelerinin 01.08.2008 tarihine kadar Kuruma teslim edilmesinin gerekmesi nedeniyle meslektaşlarımızı zor duruma sokan bir süreç yaşanmıştır. 

Kamu kurum iskontolarının uygulanışı konusunda, Kurumla ve Sanayi ile yapılan görüşmeler son aşamaya gelmiş olup, bununla birlikte eczaneler tarafından yapılacak yeni iskonto oranlarının provizyon sistemine girişleri de büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Ayrıca, 01.07.2008 tarihinden itibaren provizyon sistemine girilmiş olan reçetelerin, yeni iskonto oranlarının uygulanabilmesi için silinip, tekrar sisteme girişlerinin yapılmaması konusunda Kurum tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Meslektaşlarımızın ve Bölge Eczacı Odalarımızın bu süreçte herhangi bir zararla karşılaşmamaları için Birliğimiz tarafından gerekli tüm çabalar sarfedilmekte olup, özellikle sözleşmelerin Kuruma teslim edilme tarihinden kaynaklı bir mağduriyet oluşmaması noktasında, sözleşme yenilenmesi için 01.08.2008 olarak belirlenen son tarihin, Ağustos ayında ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda Kurumla mutabakata varılmıştır.

Birliğimiz tarafından, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapılacaktır.