Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İş Bankası A.Ş arasında 17.07.2008 tarihinde, üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini Türkiye İş Bankası A.Ş aracılığı ile almaları durumunda sağlanacak katkılar ve faydalanabilecekleri bankacılık hizmetlerine yönelik bir Protokol imzalanmıştır.

Bu protokol ile, SGK ödemesini Türkiye İş Bankası A.Ş. üzerinden alan üyelerimizin Türkiye İş Bankasında aktif bir bireysel emeklilik hesaplarının bulunması yada açtırılması durumunda, yapılan ödemenin binde 25’i (örn: 40.000 YTL’lik faturada 100 YTL ) her bir fatura için ve her ay banka tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne aktarılacaktır.

Bu protokol paranın banka merkezinde yada şubelerde bloke edilmesi yada içinden komisyon yada masraf adı altında herhangi bir kesinti yapılması gibi şartları kesinlikle içermemektedir

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, üyelerimizin emekliliklerine katkı sağlamak amacıyla banka tarafından aktarılan tutarı, üyelerinin Bireysel Emeklilik Hesaplarına (BES) aktarmayı kararlaştırmıştır.

Üyelerimizin hesaplarına 1 er aylık dönemler halinde yatan toplam SGK ödemelerinin (normal ödeme, kan ürünü, katılım payı vb.) karşılığı tutarlar banka tarafından Birliğimize, takip eden ayın 15 inde aktarılacak, Birliğimiz tarafından da zaman yitirilmeksizin üyelerimizin BES hesaplarına aktarılacaktır.

Ayrıca bu protokolün imzalanması ile üyelerimiz için, 

• Kullandıkları POS cihazlarından masraf yada komisyon alınmaması,

• Kullandıkları bireysel yada ticari kredilerinde ilan edilmiş faiz oranları üzerinden özel indirimler sağlanması,

• İş Bankası internet şubesinden gerçekleştirecekleri havale ve EFT’lerden masraf alınmaması,

• Kullandıkları çek karnelerine vergi dışında herhangi bir masraf ödememeleri

gibi  avantajlarda sağlanmıştır.