TİTUB veya UTS kaydı kaydı nedir.:

Medikal malzeme satışı yapacak eczacı öncelikle satışını yapacağı her kalem medikal malzeme için üretici/ithalatçı ana bayii olan firmadan 266 ile başlayan bir bayilik alarak, satışı yapılacak olan her bir kalem medikal malzeme için kendi bayilikleri üzerinden ana bayilerince titup sistemine kayıtlı olan ürünlerinin kendilerine verilen satış iznidir:

Reçete müracaat tarihinde uts sisteminden ürünün barkodu, kendi bayilik numaralarını ve satış yapıldığı tarihi girerek satış tarihinde o barkotlu ürünü satmaya yetkili olduklarını gösteren uts yada titub kaydı vardır belgesi satışı yapılan her bir ürün için ayrı ayrı reçeteye eklemeleri gerekiyor.

Çoğu eczacımız ana bayinin 266 ile başlayan numara ile sorguladıkları ve çıktısını aldıkları uts yada titub kayıtlarını reçeteye ekliyorlar bu yanlış uygulamadır. O belgeler ana bayiye ait satış iznidir. Olması gereken eczanenin ana bayiden almış olduğu 266 ile başlayan bayilik noları ile o ürün için uts veya titub kaydı yani o eczanenin satış izni olup reçeteye eklenmesi gerekiyor.

1.) Eczaneler satışını yapacağı her kalem medikal malzeme için kendi bayilikleri numaraları üzerinden uts veya titub kaydı vardır belgesini reçeteye ekleyecek.

2.) Reçete belgeleri zımbalanma sırası şu şekilde olacak.

1. Reçete çıktısı

2.Reçete

3.Rapor

4.Satışı yapılmış her bir kalem medikal malzeme için satış tarihindeki uts veya titub kaydı belgesi. Barkodlar ait oldukları belgelere yapıştırılacak.

 

3.) Reçete arkasında eczacının imzası olacak

4.) Fatura eki belgelerin zımbalanma sırası şu şekilde olacak.

1.) 1.Fatura

2.) 2.Gruba göre liste

3.) 3.Hasta icmal listesi

4.) 4.Ek-6 belgesi (Fatura teslim üst yazısı)

5.) 5.Taahhütnameı (Tümünü listele bölümünden alınan not diye başlayan

Sözleşmeyi okuduğunu ve cezai müeyyideleri kabul ve taahhüt ediyorum) yazısı

5.) Reçete çıktılarının üzerine sıra numarası reçete çıktısının;

 

  • Soluna gruba göre de ki sıra numarası
  • · Sağına hasta icmaldeki sıra numarası

 

 

 

olacak şekilde yazılacak.