Bilindiği üzere Kurumumuz ile ayaktan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi imzalamış merkezlerin reçete giriş ve dönem sonlandırma ekranlarında ki uygulamalar ve  menüler ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatlarımıza uygun olarak güncellemeler yapılmaktadır.
* Daha önceki uygulamalarda üç ayrı grup tek referans numarası altında sistem kaydı yapılırken, son güncelleme ile artık her grup farklı referans numarası altında sistem tarafından kaydedilmektedir. Tarafınızca yapılacak ödeme sorgulama ve evrak takiplerinde ait olduğu referans numarası üzerinden işlem yapılmalıdır.
* Geçmiş aylarda Müdürlüğümüze evrak teslim esnasında talep edilen ve ilgili dönemin genelini (tüm grupları içeren) içeren icmal listeleri, son güncelleme ile artık her gruba ayrı ayrı olarak düzenlenmektedir. Reçetelerin sıralamasını da bu doğrultuda her grubun icmal listesindeki sıraya göre yapılması  ve reçete sağ üst köşesine, bu sıra numarasının yazılması uygun olacaktır.
* Daha önceki mesajlarımızda evrak tesliminde istenilen dönem sonlandırma ekranı faturalandırma seçeneği üzerinden üç grubun topluca alındığı "tümünü listele" bölümünden alınan liste son güncelleme ile her grup için ayrı ayrı alınmaktadır.  Bu doğrultuda daha önce de söylendiği gibi her grup ayrı zarf  içerisinde  olmak üzere o gruba ait "tümünü listele" çıktısı ait olduğu zarf üzerine eklenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.