Odamızın 23-24 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan Seçimli Genel Kurul neticesinde göreve gelen Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı, aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

 

BAŞKAN: Ecz. Hakan ÖZTEKİN

GENEL SEKRETER     : Ecz. Tahir Şükrü ALTAŞ

SAYMAN                  : Ecz. Serap TURAN

ÜYE                        : Ecz. Hüseyin GERÇEKER

ÜYE                        : Ecz. Nilüfer KURT TEPE

ÜYE                        : Ecz. Ali IRMAK

ÜYE                        : Ecz. Seyfettin ŞİMŞEK