Odamızın 23-24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimli olağan Genel Kurul neticesinde, Yönetim Kurulu ve diğer Kurulların Asil ve Yedek üyeliklerine seçilen üyelerimizin, Altınordu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 26.09.2017 tarih ve 2017/219 sayılı kararı ile kesinleşmesi üzerine, Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği'nin 11.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenle, Kongre Divan Başkanı Ecz. Şanser EREN'in davetiyle toplantıya çağrılmış ve Ecz. Şanser EREN'in Başkanlığında ilk toplantılarını yapmışlardır.Toplantıda 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunun 17. maddesi çerçevesinde gizli oyla yapılan seçim sonucunda görev taksimi yapılmış ve Odamız Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

-Oda Başkanı              :Ecz.

-Oda Genel Sekreteri  :Ecz.

-Oda Saymanı            :Ecz.

Duyurulur.