Tıbbı malzeme reçetelerinin, raporlarının sisteme girişi, e-imza işlemleri, TİTUBB kaydı ve Tıbbi malzeme reçetelerinin faturalandırılması konusunda hazırlanan sunum için tıklayınız...