SGK Yurtdışı reçete teslimlerinde eksik evraklarla teslimat yapıldığı SGK reçete teslim birimi tarafından odamıza iletilmiştir.

SGK Yurtdışı reçetelerinin teslim dilekçesinin güncellenmiş hali odamız web sayfası SGK Reçete Teslim Dilekçeleri bölümünde yayınlanmıştır.

Dilekçe altında bulunan açıklamaların dikkate alınması önemlidir.

Duyurulur.

Yurtdışı dilekçe için tıklayınız.