Sağlık uygulama tebliği'nde Hiperkolestrolemi ilaçlarının kullanım ilkeleri için yapılan son değişiklikleri Eczacılarımızın farklı yorumlaması nedeniyle mağduriyetler yaşandığı bilgisi Odamıza gelmiştir. Bu amaçla Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ile yapılan görüşmede bu ilaçların verilme koşullarının açıklanması talep edilmiştir.
Hiperkolestrolemi İlaçları için:
Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalıklarından  biri olan hastalar LDL düzeyi 70 mg/dl'in üstünde olması durumunda raporlu olarak bu ilaçları kullanabilir denmektedir.
Bu hastalıkların farklı raporlarda mevcut olması SGK tarafından kabul edilmemektedir. Aynı rapor içinde tanı olarak veya açıklamalar kısmında ekli olmalıdır.
Üyelerimize duyurulur.
Hiperkolestrolemi ilaçları kullanım ilkeleri için tıklayınız...