2008 SGK sözleşmesinde ilk aşamada göze çarpan değişiklikler aşağıdadır. Daha teferruatlı bilgi üyelerimize daha sonra bildirilecektir.

1. Reçete sayfaları bitenler için düzenlenen reçetelerde arka kısma karne numarası yazılması zorunluluğu kalktı.

2. Endikasyon uyumu aranan ilaçlar hariç olmak üzere, reçetede tek teşhis yeterli.

3. Raporda ICD-10 kodu, teşhis, etken madde eksikliği durumunda reçete bedeli kesilmeyecek, eczaneye iade edilecek.

4. Eczacı odası tarafından dağıtılan diyaliz ürünleri, mor-turuncu reçeteler ile eritropoetin reçetelerine ilave olarak;

a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,

b) Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler de eczacı odalarınca dağıtılacak

 

5. Kabil-i Rücu kaşesi artık gerekli değil.

 

6. İnsülin iğne uçları reçeteye tek yazıldığında da ödenebilecek.

 

7. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez. Hükmü ilave edildi

 

8. Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden eczacının ekranına 5 iş günü süreyle kırmızı bantlı duyuru yapılacaktır hükmü ilave edildi.

 9. Eczanede hastalara ait 10 adetten fazla karne, rapor aslı veya fotokopisinin bulunması durumunda sözleşme 3 ay fesh edilir.

10 Eczane faturasında eczacının bilgisi dışında 3. kişilerce sahte küpür, reçete veya rapor eklenmesi durumunda eczacı mesul sayılamaz. Hükümleri ilave edilmiştir.