Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23.10.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile provizyon sisteminde,
103 - Günübirlik Tedavi
104 - Acil Sağlık Hizmeti
Reçete teşhisleri tanımlanmıştır.
Reçetelerde “Günübirlik Tedavi” veya “Acil Sağlık Hizmeti” ibaresinin yazılmış olması halinde, provizyon sistemine yeni teşhis kodlarını kullanarak giriş yapmanız ve reçeteyi MUAYENE KATILIM PAYI ALMADAN karşılamanız mümkün olacaktır.
Bununla beraber, SGK tarafından 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan ve geçerlilik tarihi 22.10.2008 olan düzenleme ile;
6.5. Muayene Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler
Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelere ve Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimi muayenelerine ek olarak acil sağlık hizmetleri ile (2.3) numaralı maddenin (a) DİYALİZ MERKEZLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RUHSATLI DİĞER ÖZELLEŞMİŞ TEDAVİ MERKEZLERİ, (b) REFİK SAYDAM HIFZISIHHA LABORATUARLARI, (c) TANI, TETKİK VE GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ İLE LABORATUARLAR ve (d) KURUMCA YETKİLENDİRİLEN İŞYERİ HEKİMLERİ tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde de MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAĞI belirtilmektedir.