Sayın Üyemiz;
Odamız seçimsiz Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereğince çoğunluklu olarak  19 Eylül 2008 Cuma günü saat 13.00’de Odamız merkezinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 20 Eylül 2008 Cumartesi günü saat 13.00’de Odamız Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        Bilgilerinizi rica ederim.
        24.BÖLGE ORDU ECZACI ODASI
        YÖNETİM KURULU
GÜNDEM 
1-     Açılış
2-     Genel Kurul Divan Seçimi
3-     Saygı Duruşu
4-     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması
5-     Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunması
6-     Denetleme Kurulu Raporu Okunması
7-     Raporların Görüşülmesi
8-     Raporların Ayrı Ayrı İbrası
9-     2008-2009 Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması
10- Dilek ve Öneriler
11- Kapanış