1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak ıskonto oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.08.2008 tarih, 12506 sayılı Genelge ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulamasının bildirildiği 09.09.2008 tarih, 24005111 sayılı yazı ekte iletilmektedir.
Buna göre, Milli Savunma Bakanlığınca ilaç ıskonto oranlarının söz konusu Genelgede belirtilen oranlarda uygulanacağı ve TSK Sağlık Provizyon ve Tahakkuku Sistemi’nde oranlarla ilgili gerekli düzenlemelerin TSK Sağlık Komutanlığı’nca yapıldığı bildirilmektedir.
Sistemde indirim oranları ile ilgili değişiklik yapmak isteyen eczaneler, TSK Sağlık Provizyon ve Tahakkuku Sistemi Çağrı Merkezi (0312.4120000) ile temasa geçerek bilgi güncellemesinin yapılmasını sağlayabileceklerdir.

Ek-1