Samsun İlinde 24.08.2007 tarihinde meydana gelen sel felaketinde SGK ile sözleşmeli eczanelerden teslim alınan ve arşivlenen bazı reçeteler ve faturalar zayi olmuştur.
Bu faturalara ait avansların kapatılması için ekli listede yer alan faturaların,
                       1-     Noter onaylı birer sureti
                       2-     2 adet onaylı suretin fotokopisi
                       3-     3 adet döküm listesinin temin edilmesi gereklidir.
20.000.00 YTL’ye kadar olan fatura onayları SGK Bölge Müdürlüğünce yapılabilmektedir. 20.000.00 YTL üzeri faturalar ise noter onaylı olmalıdır. Fatura onaylarını Samsun SGK’ya her eczacı fatura koçanıyla beraber giderek kendi yaptıracaktır. Dileyen eczacılar noter onayı da yaptırabilir.
  
İlgili evraklar 22.09.2008 Pazartesi gününe kadar Odamıza teslim edilmelidir.

 

 

EK: Eczanelere ait fatura listesi  Ek : 1             Ek : 2       Ek : 3