KAMU KURUM ISKONTOSU FARKLILIKLARININ PROTOKOLE UYGUN OLARAK TAHSİLİ HAKKINDA
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 09 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolü 01 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak ilaç sanayicileri tarafından kamuya yapılması gereken kamu kurum ıskontosunun eczanelerce Kuruma aktarımı, Protokolün 3.4 Maddesinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan yöntemin aksine 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolündeki şekliyle uygulanmaya devam etmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde ve yapılan yazılı başvurularda, Protokolün ilgili maddesinin uygulanmasında yaşanan sorun şu ana kadar çözülememiştir.
Birliğimiz tarafından hukuki tespitler yargı aracılığı ile yaptırılmış olup diğer yasal girişim ve işlemler yürütülmektedir.
Bu süreçte Ağustos ayında karşılanan reçetelerde de kamu kurum ıskontolarından kaynaklı olası herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için; Temmuz ayı fatura döneminde Birliğimiz tarafından duyurulmuş olan işlemler yürütülmelidir. Buna göre;
1. Ağustos ayı faturalarının icmal listelerinde yer alan, perakende satış fiyatı toplamı ve bunun hemen altında yer alan toplam ifadesinin (kamu fiyatları toplamını ifade etmektedir) belirtilerek her ikisi arasındaki farkın toplam kamu kurum ıskontosu olarak faturaların üzerine yazılması,
2. Faturaların üzerine “SGK Provizyon sisteminin sözleşmeye aykırı uygulamasından oluşan kamu kurum ıskontosu zararıma ilişkin talep ve dava haklarım saklıdır” ifadesinin yazılıp imzalanması,
3. Ağustos ayına ait faturanın, Kuruma teslim edilmeden önceki son halinin fotokopisi ve bu faturaya ait icmal listenin bir örneğinin saklanması,
4. Kuruma teslim edilen faturalar için alınan evrak kayıt veya teslim numaralarının mutlaka saklanması gerekmektedir.

Konu İle İlgili 13.08.2008 Tarihli Duyuru İçin Tıklayınız