Ülke genelinde çeşitli illerde, Ağustos ayının son haftasında, Maliye Bakanlığı denetçileri tarafından başlatılan Fiili Envanter Denetimi konusunda, TEB Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve TEB Genel Sekreteri Ecz.Hilmi ŞENER, T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY ile 29.08.2008 tarihinde (bugün) bir görüşme yapmıştır.
Görüşmede, eczanelerde yürütülen söz konusu denetimlerin içeriği ve gerekçesi konusunda bilgi alınmış; belgelerini muntazam olarak tanzim eden eczacıların düşük miktarda KDV ödemesi yapmalarını veya hiç ödeme yapmamalarını gerektiren ortamın nedenleri aktarılmış; bu durumda olan üyelerimiz açısından bir mağduriyet oluşmasının engellenmesi talebimiz sunulmuştur.
Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında, ülkemizde faaliyet göstermekte olan eczanelerden 10549’u (on bin beşyüz kırkdokuz) tarafından KDV ödenmediğinin belirlendiği bilgisi verilmiştir. Eczanelerden yapılan satışlarda fiş ve fatura düzenlenmesi uygulamasının ihmal edilmesinden kaynaklanan bu durumla ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme ve Birliğimizce yapılan görüşmelerin sonucunda, Başkanlıkça, denetimin tüm illerde sonlandırılması için talimat verilmiştir.
İlgili denetimler, yapılan görüşmeler sonucunda durdurulmuş olmakla birlikte, üyelerinizce, eczanelerden yapılan satışlarda, fatura ve fiş düzenlenmesi konusunda gereken özenin gösterilmesinin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir.