Birliğimiz tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuruda bulunularak, 01.07.2008-31.07.2008 döneminde karşılanmış olan reçetelerin, provizyon sisteminde faturalandırma menüsünün aktif hale getirilmemiş olması nedeniyle, meslektaşlarımızca fatura kesme işlemlerinin yapılamadığı bildirilmiş ve özellikle İstanbul başta olmak üzere, büyük illerimizde fatura sonlandırma işlemlerinin ardından faturaların İl Müdürlüklerine teslimi için en az 10 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak,

Provizyon sisteminin düzenlenmesinden kaynaklı gecikme ve yoğunluk nedeniyle, meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, provizyon sisteminde fatura kesme işleminin biran önce başlatılması ve faturaların İl Müdürlüklerine teslimi için en az 10 iş günü süre tanınması istenmişti.

Başvurumuz üzerine, faturalandırma işlemleri 14.08.2008 saat 17.00 den itibaren açılmış olup  faturaların SGK  Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine son teslim tarihi 29.08.2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili olarak Kurum provizyon sisteminde de bugün gerekli duyuru yapılacaktır.


Tüm üyelerimize duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti


Konu Hakkında SGK ya Yazılan 14.08.2008 Tarihli Yazımız İçin Tıklayınız.