Bilindiği üzere, 2008 Yılı Eczane Protokolü, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 01.07.2008 tarihinde imzalanmış; protokol ekinde, kamu kurum ıskontoları ve eczacı ıskontoları ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren ve 30.06.2008 tarihinde Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı tarafından imzalanan Mutabakat Metni yer almıştır.
 
Protokolün imzalandığı 09.07.2008 tarihinden itibaren yapılan tüm girişimlere karşın,  protokol ve eki mutabakat metni ile belirlenen hükümlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemine aktarılmaması sonucunda; Türk Eczacıları Birliği tarafından, ilgili taraflar ile ısrarlı ve yoğun bir görüşme süreci sürdürülmüştür.
Yoğun görüşme sürecinin sonunda, 04.08.2008 Pazartesi günü (bugün) Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Eczacısı Kadir Burkan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Mahmut Tokaç ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Saim Kerman, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Genel Sekreteri Hilmi Şener, TEB Saymanı Özgür Özel, TEB Merkez Heyeti Üyeleri Sait Yücel ve Sabih Tekin Çağlar, TEB Hukuk Danışmanı Gökhan Pekcan’ın  katıldığı nihai bir görüşme yapılmıştır.
Bu görüşmede, Birliğimize, altında 3 Bakanın imzasının bulunduğu mutabakat metni ile belirlenmiş olan esasların iptal edilerek, bunun yerine Kamu Kurum Iskontosu (KKI) uygulamasının 30.06.2008 öncesindeki gibi devam etmesini, eczacı ıskontolarında ise kısmi iyileştirmenin sağlanmasını içeren bir dizi öneri sunulmuş; Türk Eczacıları Birliği adına toplantıya katılan müzakere heyeti tarafından tüm bu öneriler reddedilerek, 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan protokol ve eki mutabakat metni hükümlerini ortadan kaldıracak herhangi bir uygulamanın tarafımızca kabul edilmesinin mümkün olmadığı net bir şekilde ifade edilmiştir.
Bunun sonucunda, TEB ile SGK arasında imzalanan 2008 Yılı Protokolü HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK,
-         Eczacı ıskontolarının, (01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde) yarından itibaren Kurum provizyon sistemine %1, 2, 3 ve 4 olarak işlenmesine,
-         Kamu kurum ıskontolarının ise, 01.07.2008’den geçerli olmak üzere, ilaç firmaları tarafından depolara, depolar tarafından da eczanelere, PSF üzerinden YTL olarak aktarılmasına,
-         3 ay sonra, 01.10.2008 tarihinden itibaren, KKİ uygulamasının sonlandırılarak sanayinin devlete yapacağı ıskontoların eczane sistemi üzerinden geçmeyeceği bir yöntemin belirlenmesine ve böylece ilaç temininde tek fiyat uygulamasına dönülmesine karar verilmiştir.
Kamu Kurum Iskontolarının aktarımı ile ilgili uygulamanın sanayi tarafından yerine getirilme sorumluluğunun ilaç sanayi temsilcileri tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna garanti edildiği; aksi durumda, firmalara bu ıskontoyu yaptırmanın ilgili Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu sorumluluğunda olduğu; bu durumun resmi bir yazıyla Türk Eczacıları Birliğine de iletileceği bildirilmiştir.
Birliğimiz, eczacının aldığı ıskontoyu aynen taşıyacağı noktasında hareket edileceğini; uygulama sırasında ilaç sanayinin verdiği ile kurum provizyon sisteminin uyguladığı arasında farklılık oluşması durumunda, gerekli girişimlerin yapılmasını takiben, yasal ve hukuki haklarımızın aranmasının; meslektaşlarımızın hakkı, Eczacı Odalarının ve Türk Eczacıları Birliğinin görevi olduğunu vurgulamıştır.
Yine aynı toplantıda, Sağlık Bakanlığı yetkililerince, Temmuz ayına ilişkin KKİ kayıplarının, eczacının keserek depocuya yollayacağı fark faturası üzerinden, depolar tarafından eczanelere, sanayi tarafından da depolara ödeneceği ifade edilmiş; bu uygulamanın hayata geçirilmesi konusundaki sanayi taahhüdünün de ilgili Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edileceğini belirtmişlerdir.
Temmuz ayı reçetelerinin faturalandırılması için, üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacak duyuruyu beklemesi ve bu duyuruya kadar fatura kesmemesi gerekmektedir.
Uzun ve yorucu bir süreci takiben gerek 30.06.2008’e kadar olan süreçte, gerek 09.07.2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalanmasına kadar geçen müzakere sürecinde, gerekse, imzalanan protokole ilişkin üyelerimiz tarafından teslim edilmesi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmediği süreçte; protokolün kurum tarafından teslim alınması ve yürürlüğe konulması noktasında özveri ile çalışan, yoğun çaba sarfeden ve tüm bu aşamalarda Merkez Heyeti’nin arkasında olduklarını belirterek örgütsel dayanışma örneği sergileyen tüm Oda Başkanları ve Yöneticilerine teşekkür ederken;
01.08.2008 Cuma günü, mutabakat metninde imzası bulunan Bakanlardan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen görüşme taleplerine karşılık, tüm üyelerimizin sözleşmeleri Kurum tarafından teslim alınana dek görüşme yapılamayacağını bildiren TEB Merkez Heyetinin, tüm süreçte olduğu gibi, son 3 günde de takındığı tutum ve sergilediği tavır ile; bu sürece ilişkin son günlerde yapılan birtakım zamansız ve yersiz yazı ve yorumların ve gerçeğe aykırı olarak üretilen bilgi kirliliğinin tüm odalarımız ve üyelerimiz tarafından yakından takip edildiğine inanmaktayız. 
TEB Merkez Heyeti olarak, yaşadığımız bu zorlu süreçte, katkısını esirgemeyen, kazanılmış haklarımızı korumamıza destek veren tüm Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri ile meslektaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ