Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği gibi, 2008 yılı Kamu İlaç Alım Protokolü 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 9 Temmuz 2008 tarihinde SGK ve TEB arasında imzalanmıştı.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokol’ün görüşmeleri sürecinde;

İlaç sanayinin yapması gereken kamu kurum ıskontolarının 2004 yılından beri imzalanan protokole göre eczanelerde yarattığı %3’lük haksız kaybın giderilmesi,

Eczane ıskontolarının özellikle yaşam savaşı veren, düşük gelir grubundaki eczacılar için iyileştirilmesi taleplerimiz,

30 Haziran 2008 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı ile TEB Merkez Heyeti’nin yaptığı görüşme sonrasında, anılan bakanlar ve TEB Başkanı arasında imzalanan mutabakat metni ile, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-         Kamu kurum ıskontolarının ilaç sanayi tarafından YTL bazında eczacıya aktarılması, eczacının da aldığı YTL tutarında ıskontoyu kuruma uygulaması,

-         Eczacı tarafından uygulanacak indirim oranlarının, kademeli uygulamaya devam edilmek suretiyle; 2007 Yılı satış hasılatı

350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %1,

350.000 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %2;

600.000 YTL ile 900.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3;

900.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4 olarak

uygulanmasına karar verilmesi suretiyle çözümlenmişti.

Bu hükümler, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Eczane Protokolünde de yer almasına karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugüne kadar yürürlüğe konulmamıştır. Protokolün yürürlük tarihi olan 01.07.2008 tarihinden bu yana TEB Merkez Heyeti tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmelerde, 3 Bakan imzası ile bağıtlanan uygulamanın hayata geçirilebilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

TEB Merkez Heyeti, 29 Temmuz 2008 Salı günü (dün), 51 Eczacı Odası Başkanını olağanüstü toplantıya çağırarak durum değerlendirmesi yapmıştır. Aynı gün TEB Merkez Heyeti ve Eczacı Odası Başkanlarından oluşan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ziyaret etmiş; Sayın Bakan görüşmede, 3 Bakan’ın imzası bulunan mutabakat metninin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını açık bir şekilde ifade etmiştir.

Diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüklerinin meslektaşlarımız tarafından götürülen sözleşmeleri teslim almadıkları tespit edilmiştir. 2008 yılı Protokolü’nün (7.10) maddesine göre, yeni sözleşmeler, 31 Temmuz 2008 mesai bitimine kadar teslim edilmediği takdirde, mevcut sözleşmeler feshedilecektir. Yine aynı Protokol’ün ilgili maddesine göre yenisi yapılana kadar, 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 SGK Protokolü geçerli olacağından, 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren bir sözleşmesizlik dönemi başlamış olacaktır.

Varılan noktada, ekinde üç Bakan tarafından imzalanan mutabakat metninin de bulunduğu 2008 Yılı protokolü ile kazanılmış hakların kaybedilmemesi için, Bölge Eczacı Odalarından temin edeceğiniz sözleşme formlarını çok ivedi şekilde doldurarak, protokol ile belirlenen belgeler ile birlikte, bağlı bulunduğunuz Bölge Eczacı Odası’na teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşme formları, Bölge Eczacı Odaları tarafından toplu olarak SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim edilecektir. Sözleşmelerin 31 Temmuz 2008 günü akşamına kadar, Bölge Eczacı Odası tarafından Kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

-         Türk Eczacıları Birliği tarafından imzalanan sözleşme metni, Bölge Eczacı Odasından temin edeceğiniz sözleşme metni olup, bu metin dışında herhangi bir sözleşme metninin Birliğimiz tarafından kabulü söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Kurum ekranında elektronik sözleşmesi yapılması, elektronik sözleşme için bilgi girişi istenmesi gibi bir durumun gerçekleşmesi halinde, üyelerimiz tarafından hiçbir şekilde işlem yapılmaması son derece büyük önem taşımaktadır.

-         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Türk Eczacıları Birliği ile Kurum arasında imzalanan protokolde yer almayan ve Birliğimiz tarafından onay verilmemiş bir takım uygulamalar, provizyon sistemi aracılığıyla yapılmak istenmektedir. İlaç sanayi tarafından, Kuruma yapılan, kamu kurum ıskontosu % 4 olan ilaçlar için bu oranın % 11’e çıkarılması yönündeki uygulama, depo aracılığı ile sanayiden  eczaneye ilaç temini sırasında üyelerimize yansıtılmadığı halde, Kurum tarafından provizyon sistemine yansıtılmıştır. Üyelerimiz açından bu ilaçlarda % 7’lik bir zarara neden olacak bu tür bir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, % 4 kamu ıskontosu ile aldığınız ilaçların Kuruma verilmesi halinde, Kurum sisteminde bu ilaçlara % 11 ıskonto uygulanacağının bilinerek, bu durumda olan ilaç alımlarının minimize edilmesi, mağduriyet oluşmasını önleyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan, 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, ancak Kurum tarafından bir aydır yürürlüğe konmayarak yok sayılmaya çalışılan protokol metni, üyelerimizin kazanılmış haklarının belgesidir. Bu sözleşme metni dışında herhangi bir sözleşme metninin veya uygulamanın Birliğimiz tarafından kabul edilmesi söz konusu değildir.

Bizlerin talebi, siyasi iradenin, üç Bakan imzası ile güvence altına aldığı metnin hayata geçirilmesi, eczacıların 3 yıldır haksız bir şekilde yüklendiği kamu kurum iskontolarının üstümüzden alınması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılması ve 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü’nün 9 Temmuz 2008 tarihinde imzalandığı şekliyle kayıtsız ve şartsız yürürlüğe girmesidir.

Aylar süren çabalar ve görüşmeler sonucunda kazanılmış bu hakların, altında üç Bakanın imzası bulunan mutabakat metni ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol metnine rağmen halen uygulanmaya konulmaması, süreçte belirsizliğe ve Birliğimiz açısından bir güvensizlik ortamının oluşmasına neden olmuştur. Gelinen noktada, örgütlü gücümüzün eseri olan bu kazanımın, yine örgütlü gücümüz vasıtasıyla hayata geçirilmesinin sağlanacağı bellidir. Eczacının bu gücünü bir kez daha göstermesinin zamanı gelmiştir. Meslek örgütümüzü, kazanımlarımızı ve daha da önemlisi mesleğimizi koruyabilmek için, bugün her zamankinden daha fazla dayanışmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Bunun için, Odanız ile sürekli irtibat halinde olmanız, sürecin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır.

Kurum tarafından oluşturulmaya çalışılan mutabakatsızlık sürecinin, tüm üyelerimiz ile tek yürek olarak ve 09.07.2008 tarihinde imzalanan protokol metninin arkasında durularak aşılacağına olan inancımız ile bilginize sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ