TEB ile SGK arasında 09.07.2008'de Bursa - Uludağ'da eczacı, kamuoyu ve basın önünde imzalanan protokol SGK tarafından uygulamaya konulmamıştır.

TEB ile SGK arasında başlayan görüşmeler iskonto oranlarının uygulanmasında, kamu kurum iskontolarının aktarımları yönteminin şekillenmesinde tıkanmıştır.

3 Bakanımız tarafından imza altına alınan protokolde bu husus açık ve net olarak tanımlanmasına rağmen ilaç sanayicileri buna uymamakta ısrarcı davranmaktadır. TEB kısmen sağladığı kazanımları hukuken savunma durumunda kalmaktadır. SGK, provizyon sistemi üzerinden elektronik sözleşme yapma, uzatma, yenileme işlemleri yapılabileceği ihtimaline karşı tüm üyelerimizin dikkatli olması ve eczane personelini bilgilendirerek bu işlemi yapmamaları konusunda uyarması mesleğimizin geleceği açısından büyük önem arzetmektedir.

51 eczacı odası ve üyelerimizin dik durmaları ve birlikte hareket etmeleri ile kazanımlarımızı muhafaza edeceğimiz inancını taşıyoruz.

Saygılarımızla,