Sözleşme fiyatları hakkında TEB'den gelen yazı aşağıdadır:

Türk Eczacıları Birliği tarafından 2008 yılı SGK sözleşme bedellerinin Odalarımız tarafından üyelerimize satış tutarı 500 YTL olarak belirlenmiştir.

Bilindiği gibi 2007 yılında SGK sözleşmeleri 150 YTL, Konsolide Bütçeye tabii kurumlara ait sözleşme bedelleri ise 40 YTL bedelle üyelerimize ulaştırılmıştı. 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren Konsolide Bütçeye tabi kurumlar ile Yeşil Kart reçeteleri de SGK kapsamına gireceğinden, tüm kurum sözleşmelerinin bedellerinin tek bir kalem halinde belirlenmesi uygun görülmüştür.
Bu durumda 2007 yılında üyelerimizce 23.883 adet SGK ve 178.000 adet Maliye ve Yeşilkart sözleşmesi yapılmış olmasından hareketle , Türk Eczacıları Birliği ve 51 Eczacı odasının bilançolarındaki en önemli gelir kalemlerinden biri olan ( TEB için % 85 ) sözleşmelerin bedelleri geçen yıldan daha az miktarda gelir oluşturmayacak şekilde 500 YTL olarak belirlenmiştir.


SGK sözleşmesinden alınacak bedel dışında 2008 yılı sözleşme döneminde ,başka hiçbir resmi kurum için sözleşme bedeli alınmayacak olup, üyelerimizin sözleşmeli olmadıkları resmi kurumlarla 01 Ekim 2008 tarihini beklemeden sözleşme yapmayı ve reçete karşılamayı talep etmeleri halinde 2007 yılı sözleşmeleride kendilerine ücretsiz olarak verilecektir.

Birliğimiz kayıtlarına göre ödeyecekleri toplam sözleşme ücreti açısından, üyelerimizin büyük çoğunluğu için herhangi bir fark oluşmadığı görülmekle birlikte, bu uygulama ile önceki yıllara göre daha fazla ücret ödeyeceğini değerlendiren belli sayıdaki üyelerimizin , birlikte yaşadığımız pek çok süreçte tüm yönleriyle güçlü bir örgüt yapısının önemine ilişkin ortak bilincimizden hareketle, duruma anlayışla yaklaşacaklarını değerlendirerek konuyu bilgilerinize sunuyoruz.