T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2013 tarih ve 51649-2013/40 sayılı yazısı ile, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrasında 4/7/2012 tarihli ve 6353 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesi ile yapılan değişiklik doğrultusunda Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş. arasında “Adli sicil bilgilerinin e-devlet kapısından sunulmasına ilişkin hizmet entegrasyonu protokolü” imzalandığının ifade edildiği,

Söz konusu protokolün uygulanmasıyla birlikte; vatandaşların, güvenli kimlik doğrulama araçlarıyla e-devlet kapısını (www.turkiye.gov.tr) kullanarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları, kendilerinden “adli sicil kaydı” talep eden mercilere sunmaları gerektiği; ilgili mercilerin, e-devlet kapısında yer alan “ adli sicil doğrulama hizmetini” kullanarak ilgili kişinin vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştirmelerinin mümkün kılındığı belirtilmekte olup,

Bu sayede, elektronik ortamda elde edilen adli sicil belgesinin, ilgili makamların imza ve mührünü taşıyan adli sicil belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olması sağlandığından, elektronik ortamda oluşturulmuş adli sicil belgesi ibraz eden vatandaşlardan, ayrıca yetkili makamlarca hazırlanmış adli sicil belgesi istenmemesi gerektiği,

Bu kapsamda, adli sicil belgesini elektronik ortamda temin eden kurumların başvuruda bulunanlardan sadece adli sicil beyanı istemeleri, adli sicil belgesinin elektronik ortama temin edilmesine ilişkin süreçleri henüz tamamlamayan kurumların en kısa sürede bu süreci tamamlamak kaydıyla başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan adli sicil belgesini geçerli kabul etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün  ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.