Altınordu
Karşıyaka Ecz
0452 234 90 76
Özel Sevgi Çocuk Doğum Hastanesi Karşısı

Subaşı Ecz
0452 214 30 15
Doğumevi Karşısı

Yürür Ecz
0452 225 31 78
Güzelordu İlköğretim Okulu Arkası Köprübaşı Aile Hekimliği Karşısı

Fatsa
Kanaat Ecz
0452 423 10 13
Eski 2 No.lu Sağlık Ocağı Altı

Ünye
Yasemin Ecz
0452 323 52 65
Fiskomar Karşısı

Ziyaretci İstatistiği
mod_vvisit_counterBugün277
mod_vvisit_counterDün1233
mod_vvisit_counterHafta9375
mod_vvisit_counterAy34312
mod_vvisit_counterToplam2178302

Bilindiği üzere 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiş; konu 19.08.2016 tarih ve 4343 yazımız ile duyurulmuştu.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” doğrultusunda, Birliğimiz tarafından hazırlanan Rehber ekte yer almaktadır.
Meslektaşlarımızın bildirimlerini, Rehberde belirtilen esaslar doğrultusunda 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Rehber için tıklayınız.

 
ACİLEN NÖBET PANOSUNDAKİ BİLGİLERİN KAYDET BUTONUNA BASILARAK GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
 
25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişikliklerin yürürlükte bulunan SUT İle hazırlanan karşılaştırmalı tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
 
25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Sağlık Uygulama Tebliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
 
Medula Sistemi Şifre Güncelleme İşlemi Hakkında
SGK tarafından yapılan bildirimde;
Bilgi güvenliği kapsamında, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren Kurum ile sözleşmeli tüm sağlık hizmet sunucularının Kurumdan temin etmiş oldukları şifrelerini 90 günde bir değiştirmeleri gerektiği; 90 günlük süre dolduğu halde şifre güncellemesi yapmayan eczanelerin uygulamaya girişine izin verilmekle birlikte bahse konu işlem yapılana kadar sadece şifre değiştirme menüsü aktif olacağı; son 90 gün içerisinde şifre güncellemesi yapmamış kullanıcıların sorun yaşamamak için 1 Eylül 2016 tarihinden önce güncelleme yapmaları gerektiği iletilmektedir.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 
Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş, görüşmeler hakkında detayların yer aldığı 14.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli duyurularımız web sitemizde yayınlanmıştı.
19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”
Eczacıların, bu maddede tanımlanan bildirimi yapmaları için 2016 yılı Kasım ayı sonuna kadar süre tanınmış olup, uygulamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Maliye Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde bir Tebliğ yayımlanacaktır. Tebliğin yayımlanmasının ardından, eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından bir Kılavuz hazırlanarak üyelerimize duyurulacaktır.

 

 

T.C Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı'nın 05.08.2016 tarih 9200-37158-16 sayılı yazısı;

668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamanında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

1- Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli erbaş ve erlerin sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedelleri ilgi Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2. Bu kapsamda;

a. 31 Temmuz 2016 (dahil) tarihinden önceki erbaş ve erlerin sağlık hizmetine ilişkin tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçeteler ayrı fatura edilerek gönderilecektir.

b. 31 Temmuz 2016 tarihinden sonraki tedavi faturaları ile ilaç ve tıbbi malzemeye ilişkin reçete bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumunca Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanacaktır.

3- Sonuç olarak söz konusu fatura ve reçetelere ilişkin ödeme evraklarının en kısa zamanda Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilmesini ve uygulamaya ilişkin işlemlerde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi,

 

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 467